حوزه و دانشگاه دو شعبه از یک موسسه علم و دین هستند

نتیجه:منه دانشگاهی از سخنان آقا این نتیجه رو میگیرم که نباید حوزوی ها و دانشگاهی ها پشت هم رو خالی کنن اگر یکی یک خلا رو در تیم مقابل حس کرد باید کمکش کنه نه اینکه در مقابلش بایسته و یه جور دیگه به مردم جار بزنه نباید حوزوی و دانشگاهی در مقابل هم بایستند همه باید اینو بپذیرند که هدف  دشمن از این جنگ نرم یه گوشش همینه که حوزه از دانشگاه دور بشه تا نظرات جوانانمون امروز و مسیولینمون در اینده با هم فرق بکنه حرف یکی به اون یکی که در تیم مقابل قرار داره خوش نیاد  نباید نا خود اگاه وارد توری که دشمن برامون انداخته بشیم همه ما دانشگاهی ها و حوزوی ها مسیولیم ...

/ 0 نظر / 12 بازدید