به چه بهانه؟؟؟؟

به بهانه عکسهای سلفی دختران مومنه و محجبه درشبکه های اجتماعی!!!

غیرت و حیا چه شد؟؟؟

شیخ بهاءالدین عاملی در یکی از کتابهای خود مینویسند:

روزی زنی نزد قاضی شکایت کرد که 500 مثقال طلا از شوهرم طلب دارم و او به من نمیدهد

قاضی شوهر را احضار کرد و او طلب خود را انکار نمود یا فراموش کرده بود

قاضی از زن پرسید:آیا بر گفته خود شاهدی داری؟؟

زن گفت:آری ان دو مرد شاهدند.

قاضی از گواهان پرسید گواهی دهید زنی که در مقابل شماست از همسره خود 500 مثقال طلا طلب دارد و او نپرداخته است ...

گواهان گفتند سزاست که این زن نقاب مقابل صورت خورد را بردارد تا ما درست بشناسیم که او همان زن است تا آنگاه گواهی دهیم .

چون زن این سخن را شنید بر خود لرزید و شوهرش فریاد برآورد شما چه گفتید؟

برای 500 مثقال طلا همسرم چهره اش را به شما نشان دهد؟

هـــــــــــرگز !هــــــــــــــرگز !

من 500 مثقال را خواهم دادو رضایت نمیدهم تا همسرم در حضور دو مرده بیگانه نمایان شود

چون زن آن جوانمردی و غیرت را از شوهره خود مشاهده کرد از طلب خود گذشت و آن 500 مثقال طلا را بر همسر خود بخشید

چه خوب بود ان مرد با غیرت ...

و دختران مومنه و محجبه ما با کدام مجوز تصاویر خود را منتشر میکنند و با کدام غیرت.ناراحت

/ 0 نظر / 52 بازدید