این همه سال گذشت و خبری از تو نشد

ای که عمامه عزت به روی سر داری

خلق و خوی نبوی صولت حیدر داری

عصمتت فاطمی و غیرت تو عباسی است

آن چه خوبان همه دارند تو بهتر داری

کاش چشمم به روی ماه تو روشن میشد

مثل اجداد خودت جلوه محشر داری

این همه سال گذشت و خبری از تو نشد

غربتی مثل علی.ساقی کوثر.داری

باطنا خیمه نشینی و کسی یار تو نیست

ظاهرا دور و برت این همه لشکر داری!!

چند تا یار فداکار و ولایی مثل...

میثم و مالک و عمار و ابوذر داری؟؟

ما فقط مدعی و اهل تظاهر هستیم

بدیّ کار اینجاست که باور داری

روسیاهم،بپذیرم که غلامت باشم

خواهشا فکر کن که این بار قنبرداری

بیشتر از همه محتاج دعایت هستم

در سحر گاه که دستی به دعا بر داری

در قنوت سحر خویش به یادم هستی

مهربان..ارثیه از حضرت مادر داری

نفسم تنگ شده عطر حرم میخواهد

ای که در خال لبت سیب معطر داری

بین صف منتظرم تا که مرا هم ببری

نجف و کرب و بلا ...هر چه مقدر داری

بهترین ذکر شب و روز حسین است حسین

به  خدا نام جگر سوز حسین است حسین

/ 0 نظر / 11 بازدید