وحدت حوزه و دانشگاه یعنی چه؟؟؟؟

این را همه میفهمند:نه امام و نه دیگران بزرگوار نخواستند بگویند که دانشگاه ها جمع شوند و قم بروند یا شعب هایی از حوزه علمیه قم شوند یا اینکه حوزه قم جمع شود و بیاید در دانشگاه ها حل گردد یا شعبهایی از انها شود هیچ کس این را نخواست و مطرح نکردمسیله این است که ما دو نهادِ اصیلِ دانشجویی داریم.یکی متوجه به کسب علوم به فهم  و تبلیغ دین و نوآوری در مباحث دینی و نوآوری در فهم مسایل روز و حادث شونده در زندگی است .که این جوزه است و کارش عبارت است از تتحقیق در مسایل دینی و فراگرفتن احکام الهی در همه شوون زندگی.ان هم نه فقط در انچه که مربوط به کنج محراب یا کنج خانه است .بلکه در قلمرو وسیع زندگی بشر این گروه را باید فرا گیرد احکام جدیدش را تحقیق کند ناخالصیها را از ان بزداید و ان را با زبان مناسب در هر جامعه هایی در هر زمانی و هر مخاطبی به رساترین شکل ممکن به مخاطبین برساند این وظیفه ان نهاد حوزه ای است و اسمش"حوزه علمیه " است.

/ 0 نظر / 16 بازدید