توصیه سالک الی الله بهجت (ره)

همه زیارت نامه ها مورد تایید هستند.زیارت جامعه کبیره را بخوانید

زیارت امین الله مهم است قلب شما بخواند.

با زبان قلب خود بخوانید لازم نیست حوایج خود را در محضر امام علی السلام بشمارید.

حضرت علیه السلام میدانند!مبالغه دردعاها نکنید!

زیارت قلبی باشد .امام رضا علیه السلام به کسی فرمودند:

"از بعضی گریه ها ناراحت هستم"!ناراحت

/ 0 نظر / 15 بازدید