دعایی که ایت الله بهجت به رهبر توصیه کردند

آیت الله بهجت روحی فداه دعایی را بر رهبر توصیه فرمودند:

"یا الله یا رحمن یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک"

ثبت قلبی علی دینک یعنی : دین را در همان طبقه عالی نگه دار و تثبیت کن

اگر این شد آن وقت زندگی میشود شیرین مرگ هم راحت.

یکی از مشکلات اساسی ماها مشکل مردن است

امام سجاد علیه السلام به خداوند متعال عرض میکند:«امتنا مهتدین غیر ضالین ،طایین غیر مستکرهین غیر عاصین» خب ،انسان در همه طول عمر در طریق هدایت بوده ،اما باز امام دعا میکند که«امتنا مهتدین غیر ضالین طایین  غیر مستکهرین غیر عاصین»معلوم میشود خطرناک است حکم مستوری و مستی همه بر عاقبت است

کسی ندانست که در آخر به چه حالت برود.نگران

/ 0 نظر / 19 بازدید