شعر زیبای شب قدر(خانه دل ز گناهان بتکانیم کمی)

شب قدر است بیا قدر بدانیم کمی      

           خانه دل ز گناهان بتکانیم کمی

شعله افتاده به ملک دلم از فرط گناه

          دوست را از دل این شعله بخوانیم کمی

روح را صیغل آیینه دهیم از دل و جان

            آه را تا ملکوتش برسانیم کمی

عهد بستیم و شکستیم بسی کاش که ما

            بر سر عهد وفادار  بمانیم کمی

پوشه از بار گناهان شده پر حجم بیا

         رمضان است به اتش بکشانیم کمی

نگذاریم زبانه بکشد دوزخمان

        بنشینیم و به اشکش بنشانیم کمی

بنشانیم نهالی به امید ثمری

        چشمه از چشم به پایش بدوانیم کمی

و ارادت بنماییم و بگوییم الغوث

      ناله را تا به فلک باز رسانیم کمی


 

/ 0 نظر / 26 بازدید